Forside » Aktuelt » Hellvik Byggservice og Norrøn fusjonerer

Hellvik Byggservice og Norrøn fusjonerer

Sammenslåingen skal sikre større finansielle muskler til nye og eksisterende prosjekter.

– Vi har hatt et samarbeid på Hellvik siden 2015, men fusjoneringsplanene har vi bare jobbet med siden i sommer, sier Tor-Inge Larsen. Han er daglig leder i Norrøn Gruppen, en tittel han beholder også nå når Hellvik Byggservice blir en del av gruppen.

Inge Andreassen fra Byggservice blir ny styreleder i Norrøn Gruppen. Han trekker fram at sammenslåingen vil gi større muskler der det trengs: I finansieringen.

– Kjøp, regulering og opparbeiding av tomter – det har blitt en omfattende prosess. Det kan gå både
fem og ti år før man får noe tilbake på det man har investert, sier Andreassen.

Vil jobbe mer nordover

– Handler fusjoneringen også om å kunne satse i et større geografisk område?

– Vi vil fortsatt ha hovedmarkedet vårt i Dalane-regionen, men vi har også som mål å få med oss Nord-Jæren og hyttemarkedet i Sirdal, sier Andreassen.

Tor-Inge Larsen sier at arbeidet med å få fotfeste lenger nord allerede er i gang. Norrøn jobber for tiden med å regulere ni boliger på Sola.

– Byggservice har alltid benyttet seg av innleid arbeidskraft, mens vi har fast ansatte tømrere. Også det er med på å gjøre dette til en god match. Nå har vi sammen tilgang på en stor eiendomsportefølje i et stort nedslagsfelt. Det er med på å sikre gode ordrereserver, sier Larsen.

Foto: Erling Svensen

Artikkel fra Dalane Tidende